قیمت پنجره دوجداره در تهران

مزایای شیشه دو جداره یا سه جداره


قبل از توضیح در مورد قیمت پنجره دوجداره در تهران به خصوص در مناطق بسیار آب و هوایی ، پنجره های عایق بندی شده با دو یا سه صفحه شیشه ای موازی از نظر بهره وری انرژی پنجره ، مزیت قابل توجهی دارند. ایده پشت شیشه های چندگانه این است که دو یا سه شیشه موازی شیشه ، از جمله منطقه بافر میانی ، مانع بهتری نسبت به پنجره های تک جداره در برابر دمای خارج ایجاد می کنند. پنجره های دو جداره اکنون هم برای پنجره های ساختمانی جدید و هم برای پنجره های جایگزین استاندارد هستند.

پنجره دوجداره


پنجره های دو جداره را می توان مهندسی کرد بنابراین فضای خالی هوا در فضای خالی بین شیشه های پنجره وجود دارد ، اما امروزه بیشتر طراحی می شود که پنجره ها طوری طراحی شوند که فضای بین شیشه ها با گاز بی اثر پر شود ، مانند آرگون یا زنون ، که باعث افزایش مقاومت پنجره در برابر انتقال انرژی می شود. از سه جداره (سه صفحه) در آب و هوای بسیار سخت برای بهبود بیشتر عایق بندی یک پنجره استفاده می شود. اقدامات دیگری نیز وجود دارد که می تواند به افزایش بهره وری انرژی نیز کمک کند ، مانند استفاده از پوشش های نازک از مواد خاص در یک یا چند صورت شیشه. به اصطلاح "پنجره های کم E" (در اصطلاح "کم انتشار" است) دارای پوشش های شفاف بسیار نازک از یک اکسید فلز یا نقره است که روی یک یا چند سطح شیشه اعمال می شود تا انتقال انرژی بیشتر کاهش یابد.

مقدار عایق بندی را چطور میتوان اندازه گیری کرد؟


مقدار عایق بندی یک پنجره را می توان به روشهای مختلفی اندازه گیری کرد. معمولاً سیستم مقدار R است ، اندازه گیری مقاومت مواد در برابر انتقال انرژی. در این سیستم هرچه مقدار R بیشتر باشد ، مقاومت بیشتر و مقدار عایق بیشتر است.

مزیت عایق شیشه دو جداره از مقدار R آزمایش شده در طراحی های مختلف پنجره آشکار می شود:

صفحه منفرد: مقدار R 0.9
دو جداره با فضای هوا .5 اینچ: ارزش R 2.04
صفحه سه گانه با فضای هوا .5 اینچ: مقدار R 3.22
دو جداره با آرگون و پوشش E-low: مقدار R 3.846
صفحه سه گانه با آرگون و پوشش قیمت پنجره دوجداره در تهران چقدر میباشد؟ E-low: مقدار R 5.433

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *